22 czerwca zakończyliśmy pracę w tym roku szkolnym.

Na apelu zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce.

Nagrodzono 4 uczniów, którzy w całym roku nie opuścili żadnego dnia nauki.

Pan Jarek przyznał nagrodę dla najlepszego sportowca szkoły – Krzysia Krajewskiego.

Pan Burmistrz i Pani Dyrektor podziękowali nauczycielom

za trud włożony w nauczanie i wychowanie.

Po apelu uczniowie odebrali świadectwa, wszyscy z adnotacją promowany/promowana

– i to jest najważniejsze.

Teraz czas na odpoczynek.

Galeria