Regulamin konkursu na ozdobę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie ozdoby na Święta Bożego Narodzenia, może to być np.: stroik, bombka, kartka świąteczna, choineczka, wieniec świąteczny, łańcuch. Ozdoba może być wykonana z dowolnych materiałów, w dowolnej wielkości. Powinna być trwała, czyli taka, którą można przenosić bez uszczerbku w jej wyglądzie. Nie chodzi o projekt ozdoby, tj. nie może to być rysunek np. bombki, tylko bombka w formie przestrzennej.

Cele konkursu:

  1. Poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
  2. Kultywowanie tradycji związanej z własnoręcznym wykonywaniem dekoracji świątecznych;
  3. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci.

Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: klasy 0-III, IV-VIII. Każdy uczeń, który wykona pracę będzie nagrodzony cząstkową oceną celującą z techniki oraz odpowiednią ilością punktów z zachowania. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone upominkami.

Jeden uczeń może wykonać kilka prac, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Prace należy składać do 14  grudnia do pani Agnieszki Pieluszyńskiej oraz Anny Orzeszek –Kamińskiej. Wykonane prace przechodzą na własność szkoły i będą sprzedawane podczas jarmarku organizowanego w szkole.

Zapraszamy do udziału