6 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy VII – Michał Borowski, Oskar Romański
i Krzysztof Smoliński wzięli udział w Powiatowym Konkursie

 ph: „I Konkurs wiedzy o Powiecie Wrocławskim”.

Zakres tematyczny obejmował ogólną wiedzę na temat warunków przyrodniczych, walorów turystycznych, historii, zagadnień społecznych i gospodarczych powiatu wrocławskiego.  Był to konkurs drużynowy.

Chłopcy przeszli do finału zajmując wysokie

4 miejsce, spośród 23 szkół biorących w nim udział. Gratulacje dla Michała, Oskara i Krzysztofa oraz dla Pana Tomasza Wyplera,

który przygotował uczniów do tego konkursu.

(tekst Elżbieta Tkacz)