Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017

 

lp.

Nazwa zajęć

Dla klasy

Prowadzący

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze – Mały czytelnik I-III E. Tkacz
Koło matematyczno – informatyczne III K. Baraniewicz
Koło przyrodnicze IV-VI I. Stankiewicz
Zajęcia plastyczne rozwijające z elementami socjoterapii II E. Szymajda
Zajęcia socjoterapeutyczne: „Lubię siebie
i innych”
I E. Szymajda
„Spotkania z wyobraźnią – arteterapia. Spotkania ze sztuką – teatr, plastyka IV-VI M. Wodnicka
Zajęcia artystyczne w klasie I I K. Stachowska
Zajęcia artystyczne w klasie III III L. Sączawa
Zajęcia komputerowe II A. Pieluszyńska
Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
w internecie „Mega Misja”
II E. Tkacz

A. Pieluszyńska

Zajęcia Świetlicowe 0-V E. Tkacz
Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne V-VI M. Pachar
Zajęcia sportowe I-III J. Demski
Zajęcia sportowe IV-VI J. Demski
Zajęcia taneczne (odpłatne) 0-III Centrum „Hajdasz”
Chór I-III, IV-VI W. Magnucki
Zajęcia plastyczne „Mały artysta” 0 I. Hałuszko
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego V K. Rogalska
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego V K. Rogalska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I K. Stachowska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne II A. Pieluszyńska
Zajęcia wyrównawcze II A.Kamińska-Orzeszek
Zajęcia wyrównawcze III L. Sączawa
Zajęcia wyrównawcze z matematyki IV,V,VI K. Baraniewicz
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego IV,V,VI M. Wodnicka
Zajęcia logopedyczne 0-III A. Pieluszyńska
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej I, II, III J. Demski
Zajęcia z psychologiem 0-VI M. Pachar