Regulamin konkursu na projekt kartki na Boże Narodzenie

 1. Organizatorem konkursu jest pani Agnieszka Pieluszyńska, pani Anna Kamińska-Orzeszek, Wiktoria Szulżuk i Judyta Żygadło.
 2. Adresatami konkursu są uczniowie z klas 0-VII Szkoły Podstawowej w Świątnikach.
 3. Celem konkursu jest:
 • umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu,
 • popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności.
 1. Konkurs polega na wykonaniu kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Technika wykonania kartki może być dowolna. Prace należy wykonywać indywidualnie, nie dopuszcza się prac grupowych. Jeden uczestnik może wykonać kilka prac. Format wykonanej pracy to A6 – format tradycyjnej kartki pocztowej – połowa z połowy kartki A4. Kartka powinna być rozkładana, tak żeby można było napisać na niej życzenia (życzeń nie należy wpisywać). Prac nie należy podpisywać, zostaną one oznaczone przy oddawaniu.
 2. Prace można składać do dnia 2 grudnia 2017 r.
 3. Zwycięzca konkursu będzie wyłoniony przez jury składające się z wybranych nauczycieli i uczniów klasy VI.
 4. Jury przyznaje 3 nagrody w każdej z kategorii – I kategoria to uczniowie z klas 0-III, II kategoria to uczniowie z klas IV-VII.
 5. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na opublikowanie prac na wystawie oraz na stronie internetowej szkoły.
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę celującą z plastyki oraz cząstkową ocenę z zachowania – wzorową.