OGŁOSZENIE               

Szkoła Podstawowa w Świątnikach              

w dniach od 29 marca – 27 kwietnia w godz. od 8.00 do 15.00

ogłasza zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019 

DO KLASY PIERWSZEJ 

Obowiązek szkolny obejmuje: dzieci 7-letnie – urodzone w 2011r.

Do zgłoszenia do szkoły dołącza się:

odpis aktu urodzenia dziecka wraz z oryginałem dla poświadczenia i numer PESEL.

O spotkaniu informacyjnym z rodzicami

i wykazie potrzebnych pomocy szkoła poinformuje w późniejszym czasie.

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Obowiązek przygotowania przedszkolnego dotyczy: dzieci 6 – letnich,

urodzonych w 2012r.

Wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 5-letnie,

urodzone w 2013r.

Do zgłoszenia dołącza się

odpis aktu urodzenia dziecka wraz z oryginałem dla poświadczenia i numer PESEL.

Zapisu dokonujemy w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Świątnikach.

O spotkaniu informacyjnym z rodzicami

i wykazie potrzebnych pomocy szkoła poinformuje w późniejszym czasie.

ZAPRASZAMY

Dokumenty dla dzieci z obwodu szkoły do pobrania tutaj.

Dokumenty dla dzieci spoza obwodu szkoły do pobrania tutaj.

 

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Świątnikach.

Wszystko to, co u nas się dzieje można zobaczyć w zakładce „Aktualności”.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.